ЭДГЭЭР

Биед ойр дөт байгаа олон юмыг хамтатган заах үг - Тэндээс Богд Хамгийг мэдэгч мүшээгээд, хаан ноён хоёрын эдгээр дэлгэрэнгүй.... Саган сэцэн. Эрдэнийн товч., эдгээр хүмүүс (энд ойрхон байгаа олон хүн) - Эдгээр хасгуудын мал сүрэг, агт адуу үзэгдэнэ. Ц.Дамбадорж. Толбо нуур.