ЭДЛЭГДЭХ

1. Өөрийн юм бусдад эзэмшигдэх;


2. Бусдын эрхэнд ажиллах - Долингор баян Болдынд эдлэгдээд уджээ. Ц.Дамдинсүрэн. Гологдсон хүүхэн;
3. Мал унааг эдэлж хэрэглэх - Хатуу гараар эдлэгдсэн мал тарга тэвээрэг авдаггүй. И.Дамбажав. Монгол үгийн дэлгэрэнгүй...