ЭДМЭГРЭХ

Хувцас даавуу зэрэг сэмэрч урагдах: хувцасны хормой эдмэгрэх (дээл хувцасны доод тал сэмэрч дэлгэрэнгүй...