ЭДҮГЭЭ
/ бичиг /

Одоо, энэ мөчид - Эдүгээ манагар гүнж охин лугаа адил зүст таван зуун охидыг зэрэгцүүлэн суулгамуй. дэлгэрэнгүй...., эдүгээ үед (одоо цагт, энэ цагт).