ЭДМЭГШИХ

Дээл хувцас урагдаж сэмрэх шинж орох: даавуу эдмэгших (бөс даавуу хуучирч муудах, хэврэгших).