ЭДНИЙХЭН

Эдний хүмүүс - Би эднийхнийг үзэн ядах болсон юм. С.Эрдэнэ. дэлгэрэнгүй...