ЭДМЭРТЭХ

Зөөлөн эдлэлийн элэгдэж хэврэгших, сэмрэх: эдмэртэж эхлэх (торго дурдан зэрэг зөөлөн чанарын эдээр дэлгэрэнгүй...