ЭДЛЭГЧ

Юмыг эзэмшигч хүн - Энэ мэт зовлонгийн үрийг эдлэгч амьтан бүхэн даанч хөөрхий. Д.Равжаа. Зохиолын эмхэтгэл., зовлон эдлэгч (зовж шаналж байгаа хүн).