ЭДГЭЭХ

1. Өвчин эмгэгийг илаарьшуулах, эрүүл болгох - Төмөр хадгийн гэргий Сайхай хэмээх мөнгөн царын ёроолыг цоортол илж дэлгэрэнгүй... Саган сэцэн. Эрдэнийн товч;


2. Яр шархыг зүгээр болгох: шархаа эдгээх (шархыг эмчлэн зүгээр болох) - Шархаа эдгээж байгаад дайснаас өшөөгөө авна аа хөө. дэлгэрэнгүй...