ЭДЛҮҮЛЭХ

Зохих хувь хөрөнгө, эрхийг нь өөрт нь өгөх - “Идээ ундаа эдлүүлээд мордуулагтун” гэж рашаан хар дэлгэрэнгүй... Жангар., эрхийг нь эдлүүлэх (хууль журмын дагуух эдлэх ёстой эрхийг нь олгох).