ЭДГЭРЭХ

1. Өвчин эмгэг арилах - Хүн аль эдгэрэн гарахыг тэр гэхэв. Л.Дашням. Бурхантын дэлгэрэнгүй...


2. Хатаж гандсан өвс ургамлын дахин сэргэх: мод эдгэрэх (мод дахин ургах);
3. [шилжсэн] Эвдэрсэн, хагалбарласан газар битүүрч бөглөрөх.