эд ихт догшин эрдэм ихт номхон
/ зүйр цэцэн үг /
а. Хүн хэдий чинээ эрдэм мэдлэгтэй байна төдий чинээ номхон даруу байдаг; б. Эд хөрөнгө ихтэй хүн бардам гэсэн санаа