булчирхайн эд
булчирхайг бүрдүүлж буй эсүүдийн нийлбэр нэхдэс