эдийг эдэлбэл барагдана эрдмийн эдэлбэл арвижна
/ зүйр цэцэн үг /
эд хөрөнгө хөөцөлдөхөөр эрдэм ном сур гэсэн санаа