БАГШ

1. Эрдэм ном заан сурган хүмүүжүүлэгч хүн - Багш нь туршлагатай, шавь номтой ямар вэ? С.Лочин. Газрын дуун., багшийн ач (багшийн гавьяа тус), багшийн сургууль (багш бэлтгэх сургууль), ардын багш (багшийн хамгийн дээд цол), багш шавийн барилдлага (багш нь шавиа энэрэн хайрлаж номын үндсийг сургах, шавь нь багшаа хүндэтгэн биширч зул, хүж, хадаг барьж, ном заалгадаг монголын уламжлалт ёс), гэрийн багш (гэрээр хичээл заагч), цагийн багш (орон тооны бус багш), дадлагын багш (багшлах дадлага хийж буй оюутан) *мохооны багш (бусдыг аль нэг талаар үргэлж давж, мохоож байдаг хүн), багш шавь [хоршоо] (эрдэм заасан хүн болон багшаар ном эрдэм заалгасан сурагч), багшаа голбол эрдэм холдоно, будаагаа голбол гэдэс хоосорно [зүйр цэцэн үг] (өөрийн түшиг, нэмрийг голбол буруудна гэсэн санаа), багш хэдий халтай бол шавь төдий зальтай [зүйр цэцэн үг] (хүний явдал мөр, арга барил орчин тойрноосоо шалтгаалдаг гэсэн санаа), багш сайтай шавь бардам, баатар сайтай цэрэг бардам [зүйр цэцэн үг] (суурь сурвалж, түшиг найдал чухал гэсэн санаа), шавийн эрдэм багшаас, зулын гэрэл тосноос [зүйр цэцэн үг] (сайн юмны хаялга их гэсэн санаа);


2. Их хүнийг хүндэтгэх үг: номын багш (эрдэм зааж сургасан хүн), гурван ачит багш (бурхны хөлгөн сударт санваар дэлгэрэнгүй...
3. Шинжлэх ухааны онолыг үндэслэж олноо дуурьссан агуу их үйлсийг удирдан жолоодогч, суут авьяас билиг бүхий их хүн, багш барих дэлгэрэнгүй...(өөрийн мэдэхгүй чадахгүй зүйлийг бусдаар заалгах, таныг багш барихаар ирлээ)

багшийн ач багшийн гавьяа тус
багшийн сургууль багш бэлтгэх сургууль
ардын багш багшийн хамгийн дээд цол
багш шавийн барилдлага багш нь шавиа энэрэн хайрлаж номын үндсийг сургах, шавь нь багшаа хүндэтгэн биширч зул, хүж, хадаг барьж, ном заалгадаг монголын уламжлалт ёс
мохооны багш бусдыг аль нэг талаар үргэлж давж, мохоож байдаг хүн
багш шавь эрдэм заасан хүн болон багшаар ном эрдэм заалгасан сурагч
багшаа голбол эрдэм холдоно, будаагаа голбол гэдэс хоосорно өөрийн түшиг, нэмрийг голбол буруудна гэсэн санаа
багш хэдий халтай бол шавь төдий зальтай хүний явдал мөр, арга барил орчин тойрноосоо шалтгаалдаг гэсэн санаа
багш сайтай шавь бардам, баатар сайтай цэрэг бардам суурь сурвалж, түшиг найдал чухал гэсэн санаа
шавийн эрдэм багшаас, зулын гэрэл тосноос сайн юмны хаялга их гэсэн санаа
номын багш

эрдэм зааж сургасан хүн

гурван ачит багш

бурхны хөлгөн сударт санваар өгсөн, ном заасан, ном тавьсан багшийг, тарнийн хөлгөнд авшиг өгсөн, нууц ном, нууц увдисыг номлосон багшийг хэлнэ, лам багш

гэрийн багш

гэрээр хичээл заагч

цагийн багш

орон тооны бус багш

дадлагын багш

багшлах дадлага хийж буй оюутан

багш барих

өөрийн мэдэхгүй чадахгүй зүйлийг бусдаар заалгах, таныг багш барихаар ирлээ