багш хэдий халтай бол шавь төдий зальтай
/ зүйр цэцэн үг /
хүний явдал мөр, арга барил орчин тойрноосоо шалтгаалдаг гэсэн санаа