БАГШИХ II

Шингэн зүйл өтгөрөх: будаа багших (будааны ус ихдэж өтгөрөх), хоол багших (хоол дэлгэрэнгүй...

будаа багших будааны ус ихдэж өтгөрөх
хоол багших

хоол өтгөрөх

Ижил үг:

БАГШИХ I