БАГШЛУУЛАХ

1. Багш болж хүнд юм зааж сургах - Дариймаа: -Гэхдээ өөр хүнээр багшлуулсан дээр шиг надад санагдах дэлгэрэнгүй... Д.Батбаяр. Цөөрөм., багшлуулах санал (багшаа болгож, ном заалгах санал);


2. Бусдыг өөрийн багш болгон эрдэм ном заалгах - Би Нацагдоржтой дотно нөхөрлөх үедээ багшлуулж ч байсангүй, багшилж ч байсангүй. дэлгэрэнгүй...