БАГШИХ I

Олон амьтны нэг дор олноор хуран цугларах: багшсан олон адуу (нэг дор хуран цугларсан адуу).

Ижил үг:

БАГШИХ II