БАГШИРГАНА
/ амьтан /

Авгалдай нь хөрсөнд амьдарч, элдэв шавжаар хооллодог нэгэн зүйл ялаа.