БАГШИРХАХ

1. Багш шиг зан байдал гаргах;


2. Мэдэмхийрэн заах.