БАГШИРХАГ

Мэдэмхийрхэн заах зантай, бүр багширхуу.