гурван ачит багш

бурхны хөлгөн сударт санваар өгсөн, ном заасан, ном тавьсан багшийг, тарнийн хөлгөнд авшиг өгсөн, нууц ном, нууц увдисыг номлосон багшийг хэлнэ, дэлгэрэнгүй...