багшаа голбол эрдэм холдоно, будаагаа голбол гэдэс хоосорно
/ зүйр цэцэн үг /
өөрийн түшиг, нэмрийг голбол буруудна гэсэн санаа