шавийн эрдэм багшаас, зулын гэрэл тосноос
/ зүйр цэцэн үг /
сайн юмны хаялга их гэсэн санаа