мохооны багш
бусдыг аль нэг талаар үргэлж давж, мохоож байдаг хүн