ҮЗЭЛ

1. Ямар нэг юмны тухай хатуу баримталсан санал бодол: бэртэгчин үзэл (амиа хичээх бодол), дэлгэрэнгүй...


2. Байгаль нийгмийн аливаа үзэгдэл юмсын тухай шинжлэх ухааны үүднээс судалж, нэгтгэн дүгнэсэн онол

бэртэгчин үзэл амиа хичээх бодол
дэвшилт үзэл хөгжлийн явцад хөгжил дэвшил, сайн сайхныг номлодог үзэл
тогтсон үзэл хэвшсэн баримтлал
үндэсний үзэл үндэстнийг хооронд нь дайсагнуулах, өөрийн үндэстнийг бусдаас илүүд үзэх харгис үзэл бодол
харгис үзэл дэвшилт үзэл санааг эсэргүүцсэн, шударга бус явдал гаргадаг, нэг талыг хэт баримталсан бодлого
олон эшт үзэл ахуйн уг эх, мэдлэгийн үндэслэгээнд бусдаас үл шалтгаалах хэд хэдэн эхлэл байна гэж үздэг гүн ухааны сургаал
үзэл баримтлал голлон барих чиг шугам
үзэл бодол төлөвшин тогтсон санаа
үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх санасан бодсоноо чөлөөтэй хэлэх
үзэл мэдэл эрх мэдэл
үзэл онол шинжлэх ухааны ерөнхий зарчим, практик үйл ажиллагаанд тулгуурлан боловсруулж нэгтгэн дүгнэсэн байгаль, нийгэм, сэтгэхүйн хөгжлийн тухай тогтсон номлол
үзэл осол а. Алдаатай үзэл бодол; б. Эндүүрэл
үзэл санаа хүний ухаанд объектив бодит байдал, үзэгдэл тусч, ертөнцийг цаашид танин мэдэх, практик дээр хувирган өөрчлөх зорилгыг ухаарсан ухаарал
үзэл сонсол үзсэн харсан зүйл, түүнээс олж авсан мэдлэг
үзэл суртал аливаа нэгэн нийгмийн анги, нийгэм улс төрийн байгуулал чиглэлийг илэрхийлэн хамгаалах үзэл баримтлал
үзэл үйлс санаа бодол болон ажил үйлс
үзлийн юм болох үзэж харахад хэцүү болох, этгээд гажуу хувцаслах, бохир заваан байх
үзэл муут хүн үнэнийг баримталж чадахгүй өөрийн гэсэн үзэл бодолгүй хүн барьцгүй, үзэл бодол нь төлөвшөөгүй хүн төр барилцаж чадахгүй
үзэл явдал таарвал ганц хүн ч нөхөр үг үгээ эс олбол олон хүн ч бол дайсан дотно найз ганцаддаггүй хүнтэй нөхөрлөхөд үзэл бодол, явдал суудал чухал гэсэн санаа