ҮЗЭЛДЭХ II

1. Үзэх үйлийг харилцан хийх;


2. [шилжсэн] Хүч тэмцэлдэх, үзэлцэх, ноцолдох.

Ижил үг:

ҮЗЭЛДЭХ I