ҮЗЭМЖ

1. Үзэгдэх төрх байдал - Үзэмж гуа ийм охидын дэргэд үзтэл чи минь үнэхээр сайхан харагдах юм.дэлгэрэнгүй... үзэмж муутай (төрх байдал нь муу), үзэмж сайтай (үзэгдэх төрх байдал нь сайхан, гоёмсог), үзэмжийн ургамал (хүмүүст сонирхуулахаар тусгайлан ургуулдаг гоё сайхан цэцэгтэй анхилам үнэртэй, сонин сайхан хэлбэр дүрстэй ургамал), хувийн үзэмж (а. Хувь хүний гадаад төрх байдал; б. Өөрийн ашиг сонирхол), үзэмж байдал [хоршоо] (юмны дүр төрх, үзэгдэх байдал) - Үг яриа, үзэмж байдал нь үнэхээр хөөрхий мэт санагдана. ААЗ., үзэмж төрх [хоршоо] (харагдах янз байдал), үзэмж янз [хоршоо] (юмны хэв маяг) - Нэгэн этгээд байдал дүрэм, үзэмж янзыг зурж гаргасан. В.Инжаннаши. Хөх судар., өнгө үзэмж [хоршоо] (а. Юмны нүдэнд харагдах байдал; б. Өнгөний зохицол);


2. Хувийн бодол, санал, таалал: үзэмжээр дүгнэх (гадаад төрх байдлаар нь дүгнэх), хувийн үзэмжээр хандах (өөрийн эрх дэлгэрэнгүй...
үзэмж сайтай үзэгдэх төрх байдал нь сайхан, гоёмсог
үзэмжийн ургамал хүмүүст сонирхуулахаар тусгайлан ургуулдаг гоё сайхан цэцэгтэй анхилам үнэртэй, сонин сайхан хэлбэр дүрстэй ургамал
хувийн үзэмж а. Хувь хүний гадаад төрх байдал; б. Өөрийн ашиг сонирхол
үзэмж байдал юмны дүр төрх, үзэгдэх байдал
үзэмж төрх харагдах янз байдал
үзэмж янз юмны хэв маяг
өнгө үзэмж а. Юмны нүдэнд харагдах байдал; б. Өнгөний зохицол
үзэмжээр дүгнэх гадаад төрх байдлаар нь дүгнэх
хувийн үзэмжээр хандах өөрийн эрх ашгийн үүднээс хандах