ҮЗЭМЖГҮЙ

Үзэмж муутай, төрх байдал нь зохимжгүй - Сайх эрд өнгө үзэмжгүй дээл, хар малгай нь нэг зохисонгүй. дэлгэрэнгүй... үзэмжгүй хувцаслах (өөртөө зохисгүй хувцаслах), үзэмжгүй бие (биеийн хэлбэр, галбирын харьцаа муу).