ҮЗЭЛТЭЙ

1. Тухайлсан нэг үзлийг хатуу баримтлагч: ардач үзэлтэй (ард түмний эрх ашгийг хамгаалах бодолтой) дэлгэрэнгүй...


2. Үзүүштэй, үзмээр юм, үзвэл зохилтой.

ардач үзэлтэй ард түмний эрх ашгийг хамгаалах бодолтой
гутрангуй үзэлтэй юмыг муу талаас нь боддог хүн
дэвшилт үзэлтэй цаг үеэ мэдэрсэн, шинэлэг санаа бодолтой
өөдрөг үзэлтэй юмыг сайн сайхнаар боддог хүн
шударга үзэлтэй зөв, чигч, үнэнч бодол санаатай
эх оронч үзэлтэй эх орноо хайрлах сэтгэлтэй
янз бүрийн үзэлтэй өөр өөр үзэл бүхий