ҮЗЭЛЦЭХ

1. Харилцан бие биеэ үзэх - Сая зүсээ үзэлцэж байгаа зүсэн бүрийн хүмүүс нүүр нүүрээ ширтэлцэнэ. дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Тэмцэлдэх, маргалдах, ноцолдох: дайсагнан үзэлцэх (эсрэгцэн тэмцэлдэх), хүчээ үзэлцэх (хүчээ сорих); дэлгэрэнгүй...
дайсагнан үзэлцэх эсрэгцэн тэмцэлдэх
хүчээ үзэлцэх хүчээ сорих
эрэгчин эмэгчнээ үзэлцэх хэн болохоо харуулах, тэмцэлдэх