үндэсний үзэл
үндэстнийг хооронд нь дайсагнуулах, өөрийн үндэстнийг бусдаас илүүд үзэх харгис үзэл бодол