ҮЗЭЛГҮЙ I

Тогтон төлөвшсөн үзэл байхгүй, санал бодолгүй: тогтсон үзэлгүй (өөрийн гэх тодорхой санал дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ҮЗЭЛГҮЙ II