ҮЗЭЛГҮЙ II

Үзэхийн эрхгүй, харахын аргагүй: үзэлгүй амьтан (а. Үзэхийн аргагүй өөдгүй; б. Үзэхийн аргагүй дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ҮЗЭЛГҮЙ I