үзэл явдал таарвал ганц хүн ч нөхөр үг үгээ эс олбол олон хүн ч бол дайсан
/ зүйр цэцэн үг /
дотно найз ганцаддаггүй хүнтэй нөхөрлөхөд үзэл бодол, явдал суудал чухал гэсэн санаа