үзэл муут хүн үнэнийг баримталж чадахгүй
/ зүйр цэцэн үг /
өөрийн гэсэн үзэл бодолгүй хүн барьцгүй, үзэл бодол нь төлөвшөөгүй хүн төр барилцаж чадахгүй