ДААХ III

1. Батлах, хариуцах: анги даах (анги хариуцан удирдах) - Харин манай анги даасан багш бол огт өөр дэлгэрэнгүй... С.Удвал. Та бид уулзана., - Дааж авсан ангийнхаа хүүхдийг тараачихсан. Ц.Уламбаяр. Зовлон жаргал., батлан даах (бүрэн хариуцахаар ам өгч авах) - Лувсанчүлтэмийг батлан дааж хүлээн авсугай хэмээснийг түүгээр гүйцэтгэн шийтгэнэ үү хэмээн ирсэн. Г.Пүрвээ. Ц.Сономдагва. Д.Сүхбаатар-баримт бичгийн түүвэр., биеэ даах (а. Хэн нэгний шууд хамаарлаас гарах - Энэ үеэс эхлэн Дугар мээрэн биеэ дааж цэрэг захирах болов. С.Дашдэндэв. Улаан наран; б. Биеэ хариуцан ажиллаж, амьдрах - Тэрхүү тэмдгийн жинхэнэ эзэн болоход биеэ дааж их зүйлийг сурах шаардлагатай боллоо гэж бодоод уйгагүй ажилласан даа. Г.Дүйнхэржав. Арилшгүй мөр), даасан сайд [хуучирсан] (эрхэлсэн сайд; ямарваа нэг яамны бүх хэргийг захирах сайд), даасан цэрэг [хуучирсан] (Чин улсын үеийн манж, монгол морьт хуяг), дайн тулааныг даах (дайн тулаанд баттай ялуулахаар хариуцах, хор хохирол бага гаргуулах) - Дайн тулааныг даадаг лам биш. Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа., хамтлаг даах (хамтлагийн гишүүд болон үйл ажиллагааг хариуцан, дэмжиж тэтгэх), хариуцан даах (бүрэн хариуцан гүйцэтгэх), хичээл даах (а. Нэг хичээлийг дагнан заах; б. Бусдын хичээлийг нь хариуцан явуулах) - Харин та нар бидний хоол ундыг даана шүү дээ гэж нөгөө гурвын нэг нь өчив. Л.Түдэв. Улаан долгион;


2. Аливаа үйлээс гарах үр дагаврыг өөрөө хариуцах: араа даах (хойчийн үр дагаврыг хариуцах), гуанзанд даах (гуанз, дэлгэрэнгүй...
анги даах анги хариуцан удирдах
батлан даах бүрэн хариуцахаар ам өгч авах
биеэ даах а. Хэн нэгний шууд хамаарлаас гарах - Энэ үеэс эхлэн Дугар мээрэн биеэ дааж цэрэг захирах болов. С.Дашдэндэв. Улаан наран б. Биеэ хариуцан ажиллаж, амьдрах - Тэрхүү тэмдгийн жинхэнэ эзэн болоход биеэ дааж их зүйлийг сурах шаардлагатай боллоо гэж бодоод уйгагүй ажилласан даа. Г.Дүйнхэржав. Арилшгүй мөр
даасан сайд эрхэлсэн сайд ямарваа нэг яамны бүх хэргийг захирах сайд
даасан цэрэг Чин улсын үеийн манж, монгол морьт хуяг
дайн тулааныг даах дайн тулаанд баттай ялуулахаар хариуцах, хор хохирол бага гаргуулах
хамтлаг даах хамтлагийн гишүүд болон үйл ажиллагааг хариуцан, дэмжиж тэтгэх
хариуцан даах бүрэн хариуцан гүйцэтгэх
хичээл даах а. Нэг хичээлийг дагнан заах; б. Бусдын хичээлийг нь хариуцан явуулах
араа даах хойчийн үр дагаврыг хариуцах
гуанзанд даах гуанз, хоолны газарт бусдын хоолны мөнгийг хариуцан төлөх
хоол даах хоол ундыг хариуцах
мөнгө даах мөнгө төгрөгийг бусдын өмнөөс хариуцан төлөх
сүүлчээ даах араа даах
эцсээ даах эцэс хойчийн үр дагаврыг бүрэн хариуцах
Ижил үг:

ДААХ I

ДААХ II

ДААХ IV