ДААХИРАА

Хүн, малын ороолдон ширэлдсэн үс ноос, хялгас, ороолдоо, ширэлдээ: даахирааг нь гаргах (үс, ноосны дэлгэрэнгүй...