ДААХИТАЙ

Даахь бүхий, даахь бий - Яагаад вэ гэвэл тэр үед эрэгтэй, эмэгтэй хүүхэд адилхан урт даахитай байсан дэлгэрэнгүй... М.Чимид. Алтан номын үсэг.