ДААЦГҮЙ I

1. Даац муутай, даах, ачих хэмжээ бага: их даацгүй тэрэг (хүнд юм ачих боломжгүй тэрэг);


2. [шилжсэн] Чанар чансаагүй, хайнга, гоомой: даацгүй юм болох (хуумгай юм болох).

их даацгүй тэрэг хүнд юм ачих боломжгүй тэрэг
даацгүй юм болох хуумгай юм болох
Ижил үг:

ДААЦГҮЙ II

ДААЦГҮЙ III