ДААЦТАЙ III

Дац бүхий, угийн шивэртэй, ус дааварладаг.

Ижил үг:

ДААЦТАЙ I

ДААЦТАЙ II