ДААЧАА I:

даачаа тэрэг (ачаа бараа тээвэрлэх том морин тэрэг) - Шавар шороо, элс тоосго ачсан даачаа тэрэг дэлгэрэнгүй... Т.Дэчингунгаа. Өөдрөг зам.

Ижил үг:

ДААЧАА II