ДААШИН I:

даашин олс (ачаа татах, баглах зориулалттай татлагын бүдүүн олс) - Тэнцүүргүй болсон ачааг даашин дэлгэрэнгүй... Д.Нацагдорж. Зохиолын түүвэр.

Ижил үг:

ДААШИН II