ДАВ I:

дав даваар (зэрэг зэргээр), дав даваар ирцгээх (зэрэг шахуу ойрхон ирцгээх).

дав даваар зэрэг зэргээр
дав даваар ирцгээх зэрэг шахуу ойрхон ирцгээх
Ижил үг:

ДАВ II:

ДАВ III

ДАВ IV

ДАВ V

ДАВ VI