ДАВ VI
/ нутгийн аялгуу /

буриад Өнөөхөндөө - Дав дээрээ үгтэй, дах дээрээ хуягтай. Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.

Ижил үг:

ДАВ I:

ДАВ II:

ДАВ III

ДАВ IV

ДАВ V