ДАГАТГА
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Адсага: дагатга дэвсэх (адсага дэвсэх), ягир яндан дагатга (ягир дэлгэрэнгүй...


2. Бохир, хир хур, даргар хиртэй: дайр дагатга (бохир хар хир буртаг).