ДАДГАР II
/ нутгийн аялгуу /

буриад Бүлтгэр: дадгар нүд (бүлтгэр нүд).

Ижил үг:

ДАДГАР I