ДАЛИВРАА
/ нутгийн аялгуу /

буриад Дэгдээхэй: шувууны даливраа (шувууны дэгдээхэй), даливраагаа өсгөх дэлгэрэнгүй...