ДАЛИВЧ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Малгайн саравч: хартууз малгайн даливч (хартууз малгайн саравч).